Wat klanten vertellen

Sydney Wurth Sydney Wurth - Senior Marketeer, Reaal

Webbacademy heeft niet alleen een prima dienstverlening bewezen voor de Marketing desk van Reaal, maar ook een mooie bijdrage geleverd aan het succes van de Inspiratiesessies Social Media.

Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Webbacademy geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt zoals beschikbaar. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De mogelijkheid dat websites van derden via links op onze website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites door Webbacademy worden aanbevolen of zijn goedgekeurd. Webbacademy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrecht

Alle op deze site aanwezige en beschikbare informatie, afbeeldingen en techniek is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Webbacademy en mag daarom – op wat voor manier dan ook – niet worden verveelvoudigd, gedupliceerd of openbaar gemaakt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.